INFRA GROUP Danmark Aps

Om os

Vi er en vejskiltefabrik der ønsker at gøre tingene på en anderledes måde, der matcher kundernes forventninger og giver nye muligheder.

Det handler om ved fælles interesse, at få en god idé til at lykkedes og i at sætte en ny dagsorden sammen.
Derfor arbejder vi sammen med kunder, designvirksomheder og andre ”innovatører”, hvis ideer har potentiale
til at forandre vores hverdag. Vi kombinerer det hele med en stor nysgerrighed overfor verden omkring os.

Vores netværk af dygtige samarbejdspartnere giver os mulighed for at sætte det stærkeste hold fra opgave til opgave.
Der opstår en inspirerende synergi, når forskellige kompetencer er på spil - på tværs af hinanden.
Vi tror på – og ved af erfaring, at det i sidste ende giver vores kunder det bedste produkt.
 
 
Vores værdier:
 
Samarbejde: gennem teamwork
Ærlighed: vejen til sandheden
Loyalitet: vores firmas stolthed
Respekt: den ultimative behandling for andre og en selv
Ansvar: at blive konfronteret med en udfordring og finde løsningen.